• Ogrzewanie kanałowe
  • Ogrzewanie kanałowe
  • 1
  • 2
Telefon: +48 814 408 330
E-mail: info@v-k.pl

Grzejniki kanałowe w Jagiellońskim Centrum Innowacji

Jagiellońskie Centrum Innowacji w Krakowie jest instytucją zarządzającą Parkiem Life Science. Firma łączy naukę z biznesem i ułatwia start młodym firmom. Zarządza i udostępnia powierzchnie laboratoryjne, a także wspiera i finansuje rozwój nowych firm i projektów naukowych z obszaru nauk przyrodniczych. Ponadto zajmuje się edukacją managerów przygotowując ich do prowadzenia przedsiębiorczości w branży life science. Swoimi działaniami promuje Kraków jako miejsce rozwoju branży life science. Wnętrza nowoczesnych laboratoriów JCI ogrzewane są grzejnikami kanałowymi Verano konwektor.

Grzejniki kanałowe Verano Grzejniki kanałowe Verano Grzejnik kanałowy Verano konwektor Grzejniki kanałowe konwektorowe Grzejniki kanałowe Verano Grzejniki kanałowe Verano Grzejniki konwektorowe kanałowe Grzejniki kanałowe Grzejniki kanałowe Verano konwektor Grzejnik kanałowy Verano Jagiellońskie Centrum Innowacji w Krakowie Jagiellońskie Centrum Innowacji w Krakowie Jagiellońskie Centrum Innowacji w Krakowie Jagiellońskie Centrum Innowacji w Krakowie Jagiellońskie Centrum Innowacji w Krakowie Jagiellońskie Centrum Innowacji w Krakowie Jagiellońskie Centrum Innowacji w Krakowie Jagiellońskie Centrum Innowacji w Krakowie