• Grzejniki kanałowe TURBO VKN w hotelu Hilton - Kraków
  • Grzejnik kanałowy
  • 1
  • 2
Telefon: +48 814 408 330
E-mail: info@v-k.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Data: 03.01.2018

POIR.01.01.01-00-0350/17

VERANO Ryszard Miazga realizuje projekt pn. ”Opracowanie grupy produktów innowacyjnych klimakonwektorów naściennych”.

Projekt obejmuje swoim zakresem prace badawczo – rozwojowe mające na celu opracowanie grupy innowacyjnych klimakonwektorów naściennych.

Rezultatem projektu będzie grupa produktów klimakonwektorów naściennych, których funkcjonalność i parametry pracy świadczą o ich innowacyjności w skali polskiego, a nawet europejskiego rynku.

Wartość projektu wynosi: 2 621 102,43 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 979 519,14 zł

Inteligentny rozwójData: 08.12.2017

POIR.01.01.01-00-0470/17

VERANO Ryszard Miazga realizuje projekt pn. ”Rekuperatory nowej generacji – opracowanie grupy innowacyjnych produktów”.

Celem projektu jest opracowanie grupy innowacyjnych rekuperatorów, które odznaczać się będą nowością w skali co najmniej rynku krajowego.

Rezultatami projektu będą nowe produkty, które stanowić będą innowację produktową na skalę rynku krajowego.
W szczególności, w wyniku realizacji projektu opracowane zostaną następujące produkty:

A. Rekuperator naścienny,

B. Rekuperator przysufitowy/podłogowy,

C. Rekuperator stojący.

Wartość projektu wynosi: 1 499 270,70 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 174 983,36 zł

Inteligentny rozwój