• Grzejniki kanałowe TURBO VKN w hotelu Hilton - Kraków
  • Grzejnik kanałowy
  • 1
  • 2

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

RPO WL działanie 1.3

Data: 01.07.2015

Dzięki dotacji z Unii Europejskiej w ramach działania 1.3 projektu „Wzrost konkurencyjności firmy VERANO Ryszard Miazga poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych w skali międzynarodowej grzejników z zastosowaniem technik ICT.”, firma zatrudniła dodatkowych pracowników, wprowadziła na rynek dwa nowe rewelacyjne produkty. Podstawowym celem był zakup nowoczesnych maszyn, urządzeń sterowanych numerycznie, co znacznie usprawniło i skomputeryzowało prace fabryki i pozwoliło doprowadzić produkcję do pełniej powtarzalności, idealnej precyzji i dokładności.

RPO WL działanie 1.6

Data: 25.07.2014

Zakończyliśmy realizację projektu realizowanego w ramach działania 1.6 Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach - RPO WL w latach 2007-2013 pod tytułem "WSPARCIE PROCESU OPRACOWANIA I TRANSFERU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W PRZEDSIĘBIORSTWIE RYSZARD BARTŁOMIEJ MIAZGA VERANO realizowanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Efektem przeprowadzonych licznych badań jest wprowadzenie do sprzedarzy nowego produktu jakim jest klimakonwektor ścienny. Badania były prowadzone przy udziale jednostek naukowo badawczych z całej Polski jak również we własym zakresie w stworzonym na potrzeby badawcze laboratorium.

RPOWL działanie 1.3

RPO WL działanie 1.3

Data: 01.07.2010

W związku z realizacją inwestycji pod tytułem "Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa R.B.M. APEX PW poprzez rozszerzenie działalności w zakresie produkcji urządzeń grzewczych i chłodzących" firma nasza otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zakup nowoczesnych linii produkcyjnych, maszyn i urządzeń. RPOWL działanie 1.3.

RPOWL działanie 1.3

DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU REGIONALNEGO
ul. Stefczyka 3b,
20-151 Lublin
0-800-888-776
+48 81 44-16-750
http://www.rpo.lubelskie.pl

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Lublinie
ul. Graniczna 4
20-010 Lublin
+48 81 46-23-831
+48 81 46-23-812
http://www.lawp.lubelskie.pl

Wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 pod tytułem "Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa R.B.M. APEX PW poprzez rozszerzenie działalności w zakresie produkcji urządzeń grzewczych i chłodzących" złożony przez:

Ryszard Bartłomiej Miazga R.B.M. APEX Przedsiębiorstw Wielobranżowe
ul. Budowlana 46
20-469 Lublin

został pozytywnie oceniony uzyskując maksymalną ilość punktów.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez zakup nowoczesnych linii produkcyjnych, najnowocześniejszych urządzeń, oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań procesowych.

Dzięki dofinansowaniu powstał pierwszy polski klimakonwektor kanałowy i naścienny.