• Grzejniki kanałowe TURBO VKN w hotelu Hilton - Kraków
  • Grzejnik kanałowy
  • 1
  • 2

Zapytanie ofertowe

Lublin, dn. 28.07.2017 r.

Informacja o wyborze wykonawcy 2/2017

VERANO Ryszard Miazga informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach Zapytania ofertowego nr 2/2017 r. z dnia 18.07.2017 r. dotyczącego realizacji przedmiotu zamówienia, które będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 – Poddziałanie 1.1.1., Konkurs nr 3/1.1.1/2017 wybrano podmiot:

Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska

Wykonawca zostanie zaproszony na spotkanie w celu omówienia i podpisania umowy warunkowej na realizację zamówienia.

  1. Informacja o wyborze wykonawcy 2.pdf

Lublin, dn. 18.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2017

Zamawiający:
VERANO RYSZARD MIAZGA
Ul. Vetterów 7A
20-277 Lublin
NIP: 7160003850
REGON: 430771960

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy realizacji przedmiotu zamówienia, które będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 – Poddziałanie 1.1.1., Konkurs nr 3/1.1.1/2017. Oznacza to, że z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę warunkową, której realizacja nastąpi w przypadku udzielenia Zamawiającemu dofinansowania w ramach ww. Poddziałania (warunek, zgodnie z którym Zamawiający może wycofać się z realizacji umowy w przypadku braku dofinansowania).

  1. Zapytanie ofertowe 2/2017 badania – plik .pdf
  2. Załącznik nr 2 – wzór oferty – plik .doc


Lublin, dn. 29.06.2017 r.

Informacja o wyborze wykonawcy 1/2017

VERANO Ryszard Miazga informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach Zapytania ofertowego nr 1/2017 r. z dnia 20.06.2017 r. dotyczącego realizacji przedmiotu zamówienia, które będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 – Poddziałanie 1.1.1., Konkurs nr 1/1.1.1/2017 wybrano podmiot:

Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska

  1. Informacja o wyborze wykonawcy.pdf

Lublin, dn. 20.06.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2017

Zamawiający:
VERANO RYSZARD MIAZGA
Ul. Vetterów 7A
20-277 Lublin
NIP: 7160003850
REGON: 430771960

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy realizacji przedmiotu zamówienia, które będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 – Poddziałanie 1.1.1., Konkurs nr 1/1.1.1/2017. Oznacza to, że z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę warunkową, której realizacja nastąpi w przypadku udzielenia Zamawiającemu dofinansowania w ramach ww. Poddziałania (warunek, zgodnie z którym Zamawiający może wycofać się z realizacji umowy w przypadku braku dofinansowania).

  1. Zapytanie ofertowe 1/2017 – plik .pdf
  2. Załącznik nr 1 – wzór oferty – plik .doc