• Grzejnik kanałowy
 • Ogrzewanie kanałowe
 • 1
 • 2

Pytania i odpowiedzi

 1. W jakiej odległości od okna należy zamontować grzejnik kanałowy?

  Zaleca się, aby odległość grzejnika kanałowego Verano-konwektor od przegrody zewnętrznej (przeszklonej) wynosiła 20÷30 cm.

 2. Jakie są sposoby regulacji grzejników kanałowych?

  Regulacja pracy grzejnika kanałowego (VK) odbywa się poprzez ogólnie stosowane zawory termostatyczne ze specjalnymi głowicami termostatycznymi. Zawór termostatyczny należy zamontować na elemencie grzewczym w kanale, natomiast głowicę termostatyczną na ścianie w ogrzewanym pomieszczeniu. Zawór i głowica zostają połączone za pomocą kapilary, którą należy prowadzić w ścianie wewnątrz peszla.

 3. Jakiej długości może być kapilara?

  Dostępne długości kapilary wynoszą 2m.

 4. Z której strony należy umieścić wentylator - od strony okna, czy od strony pomieszczenia?

  Grzejnik kanałowy z wentylatorem (VKN5) montuje się tak, aby wentylator znajdował się od strony przegrody przeszklonej, natomiast klimakonwektory podłogowe dwu- o czterorurowe montuje się tak, aby wentylator znajdował się od strony pomieszczenia.

 5. Czy głowice termostatyczne możemy montować w kanale?

  Nie należy montować głowicy termostatycznej na zaworze w kanale. Taki sposób montażu uniemożliwi osiągnięcie właściwej regulacji (pomiar temperatury nie będzie wiarygodny) oraz utrudni dostęp do niej.

 6. Co stanowi standardowe wyposażenie grzejnika kanałowego?

  Standardowe wyposażenie grzejnika kanałowego (VK) stanowi:

  • obudowa (wanna) grzejnika,

  • wymiennik ciepła (element grzewczy),

  • odpowietrznik,

  • wsporniki poziomujące przy głębokościach grzejnika h mniejsze/równe 16cm,

  • przegroda rozdzielająca przy głębokościach grzejnika h większe/równe 16cm.

  Kratka przykrywająca grzejnik kanałowy, zawór termostatyczny oraz głowica termostatyczna nie wchodzą w skład wyposażenia standardowego grzejników kanałowych typ VK.

 7. Czy istnieje możliwość wykonania grzejników na indywidualne zamówienie?

  Tak - istnieje możliwość wykonania grzejników na indywidualne zamówienie (na przykład w niestandardowych wymiarach).

 8. Czy grzejniki naścienne można wykonać w wersji stojącej i odwrotnie?

  Tak, istnieje taka możliwość.

  • Grzejniki naścienne o wysokości 23 typ: Clasic 22 oraz Grande 23 cm mogą zostać wykonane w wersji stojącej.

  • Wszystkie grzejniki stojące dostępne są w wersji naściennej.

 9. Na czym polega różnica pomiędzy grzejnikiem typu Clasic a Quatro?

  Różnica pomiędzy grzejnikiem typu Clasic i Quatro polega na tym, że grzejnik typu Quatro przy zachowaniu takich samych wymiarów obudowy jak grzejnik typu Clasic posiada większą wydajność cieplną. Uzyskujemy to, poprzez zastosowanie podwójnego elementu grzewczego.

 10. W przypadku całych ścian przeszklonych, z której strony proponują Państwo umieszczenie wymiennika: od strony okna czy pomieszczenia?

  Grzejnik kanałowy (VK) w takim przypadku (gdy głównym źródłem strat ciepła w pomieszczeniu są okna) montuje się tak, aby wymiennik ciepła znajdował się od strony pomieszczenia.

 11. Jak regulować temperaturę w pomieszczeniu dla kilkunastu grzejników kanałowych umieszczonych pod ścianą zewnętrzną ze szkła, gdy nie ma możliwości umieszczenia kilkunastu wyniesionych na ścianie głowic termostatycznych?

  W pomieszczeniach, w których zlokalizowane są co najmniej dwa grzejniki kanałowe (VK) należy zamontować na nich zawory termostatyczne VDN 215 proste z siłownikiem STA. Wyżej wymienione siłowniki należy podłączyć do regulatora temperatury RDG. Podłączenie zaworów ze sterownikiem powinno być wykonane za pomocą przewodu dwużyłowego, wg schematu elektrycznego. Siłowniki należy połączyć równolegle.

 12. Jakiej długości powinien być grzejnik kanałowy umieszczony pod oknem lub drzwiami tarasowymi?

  Zaleca się, aby długość grzejnika kanałowego (VK) była równa lub większa od długości powierzchni przezroczystej.