• Ogrzewanie kanałowe
  • Grzejnik kanałowy
  • 1
  • 2
Telefon: +48 814 408 330
E-mail: info@v-k.pl

Orły Eksportu 2016

W biznesowym konkursie Orły Eksportu nagradzane są firmy, które swoimi produktami podbijają zagraniczne rynki. Celem konkursu jest promocja eksportu i związanych z nim tematów. Tegoroczna uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 23 maja 2016 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Nasza firma otrzymała nagrodę w kategorii Innowacyjny produkt eksportowy. Wręczenie nagród poprzedzone było konferencją dotyczącą promocji eksportu i ekspansji zagranicznej naszych rodzimych firm.

Nasze produkty budzą szerokie zainteresowanie wśród inwestorów w krajach Europy Wschodniej: Rosja, Ukraina, Białoruś. Obecnie podbijamy rynki w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech, a także Kanadę i Australię. Jesteśmy dumni, że nasze starania oraz sukcesy, jakie nasze grzejniki i klimakonwektory, odnoszą poza granicami kraju zostały docenione przez kapitułę konkursu.

Orły Eksportu 2016

Orły Eksportu Orły Eksportu