• Grzejnik kanałowy
  • Ogrzewanie kanałowe
  • 1
  • 2
Telefon: +48 814 408 330
E-mail: info@v-k.pl

Badania naukowe

Badania naukowe

Potwierdzona jakość

Na podstawie wieloletnich, przeprowadzonych w szerokim zakresie badań, pomiarów i analiz m.in. na Politechnice Warszawskiej, Politechnice Krakowskiej, Politechnice Lubelskiej, Polskiej Akademii Nauk oraz badań wykonanych we własnym zakresie, opracowano wysokiej klasy urządzenia grzewcze oraz grzewczo-chłodzące, które przyczyniają się do podwyższenia efektywności energetycznej dostawy ciepła/chłodu do pomieszczeń, a także do znacznego podwyższenia sprawności systemów niskotemperaturowych, z którymi współpracuje. Doskonałe parametry techniczne konwektora Verano zostały także potwierdzone w trakcie badań w laboratorium Jednostki Notyfikującej Institut für Gebäude Energetik Universität Stuttgart, Technický Skúšobný Ústav Piešťany na Słowacji, Centrum Stavebního Inženýrství w Pradze.

Grzejnik Verano przeznaczony jest do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych (jedno- i wielorodzinnych), biurowych, usługowych, handlowych, hotelowych, sakralnych, sportowych i innych, w których nie występuje oddziaływanie środowiska korozyjnego w stosunku do aluminium, miedzi i stali.