• 1
  • 2
Telefon: +48 814 408 330
E-mail: info@v-k.pl

Grzejniki kanałowe w Jagiellońskim Centrum Innowacji / Polska

Jagiellońskie Centrum Innowacji w Krakowie jest instytucją zarządzającą Parkiem Life Science. Firma łączy naukę z biznesem i ułatwia start młodym firmom. Zarządza i udostępnia powierzchnie laboratoryjne, a także wspiera i finansuje rozwój nowych firm i projektów naukowych z obszaru nauk przyrodniczych. Ponadto zajmuje się edukacją managerów przygotowując ich do prowadzenia przedsiębiorczości w branży life science. Swoimi działaniami promuje Kraków jako miejsce rozwoju branży life science. Wnętrza nowoczesnych laboratoriów JCI ogrzewane są grzejnikami kanałowymi Verano konwektor.

Grzejniki kanałowe Verano

Grzejniki kanałowe Verano

Grzejnik kanałowy Verano konwektor

Grzejniki kanałowe konwektorowe

Grzejniki kanałowe Verano

Grzejniki kanałowe Verano

Grzejniki konwektorowe kanałowe

Grzejniki kanałowe

Grzejniki kanałowe Verano konwektor

Grzejnik kanałowy Verano

Jagiellońskie Centrum Innowacji w Krakowie

Jagiellońskie Centrum Innowacji w Krakowie

Jagiellońskie Centrum Innowacji w Krakowie

Jagiellońskie Centrum Innowacji w Krakowie

Jagiellońskie Centrum Innowacji w Krakowie

Jagiellońskie Centrum Innowacji w Krakowie

Jagiellońskie Centrum Innowacji w Krakowie

Jagiellońskie Centrum Innowacji w Krakowie