• Grzejniki kanałowe TURBO VKN w hotelu Hilton - Kraków
  • Grzejnik kanałowy
  • 1
  • 2
Telefon: +48 814 408 330
E-mail: info@v-k.pl

Fundusze Europejskie

POIR.01.01.01-00-0350/17

Data: 03.01.2018

VERANO Ryszard Miazga realizuje projekt pn. ”Opracowanie grupy produktów innowacyjnych klimakonwektorów naściennych”.

Projekt obejmuje swoim zakresem prace badawczo – rozwojowe mające na celu opracowanie grupy innowacyjnych klimakonwektorów naściennych.

Rezultatem projektu będzie grupa produktów klimakonwektorów naściennych, których funkcjonalność i parametry pracy świadczą o ich innowacyjności w skali polskiego, a nawet europejskiego rynku.

Wartość projektu wynosi: 2 621 102,43 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 979 519,14 zł

Inteligentny rozwójInformacja o wyborze wykonawcy

Lublin, dn. 29.06.2017 r.

Informacja o wyborze wykonawcy 1/2017

VERANO Ryszard Miazga informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach Zapytania ofertowego nr 1/2017 r. z dnia 20.06.2017 r. dotyczącego realizacji przedmiotu zamówienia, które będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 – Poddziałanie 1.1.1., Konkurs nr 1/1.1.1/2017 wybrano podmiot:

Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska

  1. Informacja o wyborze wykonawcy.pdf


Zapytanie ofertowe

Lublin, dn. 20.06.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2017

Zamawiający:
VERANO RYSZARD MIAZGA
Ul. Vetterów 7A
20-277 Lublin
NIP: 7160003850
REGON: 430771960

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy realizacji przedmiotu zamówienia, które będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 – Poddziałanie 1.1.1., Konkurs nr 1/1.1.1/2017. Oznacza to, że z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę warunkową, której realizacja nastąpi w przypadku udzielenia Zamawiającemu dofinansowania w ramach ww. Poddziałania (warunek, zgodnie z którym Zamawiający może wycofać się z realizacji umowy w przypadku braku dofinansowania).

  1. Zapytanie ofertowe 1/2017 – plik .pdf
  2. Załącznik nr 1 – wzór oferty – plik .doc


POIR.01.01.01-00-0470/17

Data: 08.12.2017

VERANO Ryszard Miazga realizuje projekt pn. ”Rekuperatory nowej generacji – opracowanie grupy innowacyjnych produktów”.

Celem projektu jest opracowanie grupy innowacyjnych rekuperatorów, które odznaczać się będą nowością w skali co najmniej rynku krajowego.

Rezultatami projektu będą nowe produkty, które stanowić będą innowację produktową na skalę rynku krajowego.
W szczególności, w wyniku realizacji projektu opracowane zostaną następujące produkty:

A. Rekuperator naścienny,

B. Rekuperator przysufitowy/podłogowy,

C. Rekuperator stojący.

Wartość projektu wynosi: 1 499 270,70 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 174 983,36 zł

Inteligentny rozwójInformacja o wyborze wykonawcy

Lublin, dn. 28.07.2017 r.

Informacja o wyborze wykonawcy 2/2017

VERANO Ryszard Miazga informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w ramach Zapytania ofertowego nr 2/2017 r. z dnia 18.07.2017 r. dotyczącego realizacji przedmiotu zamówienia, które będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 – Poddziałanie 1.1.1., Konkurs nr 3/1.1.1/2017 wybrano podmiot:

Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska

Wykonawca zostanie zaproszony na spotkanie w celu omówienia i podpisania umowy warunkowej na realizację zamówienia.

  1. Informacja o wyborze wykonawcy 2.pdf

Zapytanie ofertowe

Lublin, dn. 18.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2017

Zamawiający:
VERANO RYSZARD MIAZGA
Ul. Vetterów 7A
20-277 Lublin
NIP: 7160003850
REGON: 430771960

Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy realizacji przedmiotu zamówienia, które będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Zamawiającego dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 – Poddziałanie 1.1.1., Konkurs nr 3/1.1.1/2017. Oznacza to, że z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę warunkową, której realizacja nastąpi w przypadku udzielenia Zamawiającemu dofinansowania w ramach ww. Poddziałania (warunek, zgodnie z którym Zamawiający może wycofać się z realizacji umowy w przypadku braku dofinansowania).

  1. Zapytanie ofertowe 2/2017 badania – plik .pdf
  2. Załącznik nr 2 – wzór oferty – plik .doc