• Rowerem Lublin - Dublin

    Rowerem Lublin - Dublin

    Przyłącz się do szalonej rowerowej przygody, w którą zabiera nas Eoghan (Owen) McHugh

  • 1
Telefon: +48 814 408 330
E-mail: info@v-k.pl

Prawa autorskie

© Copyright by VERANO GLOBAL Sp. z o.o. & mediastudio.pl 2004 - 2020.

Wszystkie prawa do wizerunku strony a także materiałów umieszczonych na stronie są zastrzeżone. Bez zgody właściciela praw autorskich, autora treści strony, jej wykonawcy, żadna część tej publikacji nie możne być powielana, kopiowana, reprodukowana, ani przechowywana w systemach wyszukiwania lub umieszczania na innej stronie www. Nie może też być przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek, na płytach CD, czy w inny dostępny technologicznie sposób.

W sprawach dotyczących serwisu internetowego www.v-k.pl mają zastosowanie przepisy prawa autorskiego. Tekst tych przepisów, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych, można znaleźć w kodeksie lub na stronach www.

Wykorzystanie utworów chronionych prawem autorskim może się odbyć tylko na podstawie pisemnej umowy z VERANO GLOBAL Sp. z o.o. i za jego zgodą. Wykorzystywanie utworu (tekstów, zdjęć, projektów, innych dóbr materialnych i niematerialnych) objętego prawem autorskim bez zgody ich autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego.