• Grzejnik kanałowy
 • Ogrzewanie kanałowe
 • 1
 • 2
Telefon: +48 814 408 330
E-mail: info@v-k.pl

Pytania i odpowiedzi

 • W jakiej odległości od okna należy zamontować grzejnik kanałowy?

  Zaleca się, aby odległość grzejnika kanałowego Verano-konwektor od przegrody zewnętrznej (przeszklonej) wynosiła 20÷30 cm.

 • Jakie są sposoby regulacji grzejników kanałowych?

  Regulacja pracy grzejnika kanałowego (VK) odbywa się poprzez ogólnie stosowane zawory termostatyczne ze specjalnymi głowicami termostatycznymi. Zawór termostatyczny należy zamontować na elemencie grzewczym w kanale, natomiast głowicę termostatyczną na ścianie w ogrzewanym pomieszczeniu. Zawór i głowica zostają połączone za pomocą kapilary, którą należy prowadzić w ścianie wewnątrz peszla.

 • Jakiej długości może być kapilara?

  Dostępne długości kapilary wynoszą 2m.

 • Z której strony należy umieścić wentylator - od strony okna, czy od strony pomieszczenia?

  Grzejnik kanałowe z wentylatorem oraz klimakonwektory należy montować tak, aby wentylator znajdował się od strony pomieszczenia.

 • Czy głowice termostatyczne możemy montować w kanale?

  Nie należy montować głowicy termostatycznej na zaworze w kanale. Taki sposób montażu uniemożliwi osiągnięcie właściwej regulacji (pomiar temperatury nie będzie wiarygodny) oraz utrudni dostęp do niej.

 • Co stanowi standardowe wyposażenie grzejnika kanałowego?

  Standardowe wyposażenie grzejnika kanałowego (VK) stanowi:

  • obudowa (wanna) grzejnika,
  • wymiennik ciepła (element grzewczy),
  • odpowietrznik,
  • wsporniki poziomujące przy głębokościach grzejnika h mniejsze/równe 16cm,
  • przegroda rozdzielająca przy głębokościach grzejnika h większe/równe 16cm.

  Kratka przykrywająca grzejnik kanałowy, zawór termostatyczny oraz głowica termostatyczna nie wchodzą w skład wyposażenia standardowego grzejników kanałowych typ VK.

 • Czy istnieje możliwość wykonania grzejników na indywidualne zamówienie?

  Tak - istnieje możliwość wykonania grzejników na indywidualne zamówienie (na przykład w niestandardowych wymiarach).

 • Jak regulować temperaturę w pomieszczeniu dla kilkunastu grzejników kanałowych umieszczonych pod ścianą zewnętrzną ze szkła, gdy nie ma możliwości umieszczenia kilkunastu wyniesionych na ścianie głowic termostatycznych?

  W pomieszczeniach, w których zlokalizowane są co najmniej dwa grzejniki kanałowe (VK) należy zamontować na nich zawory termostatyczne VDN 215 proste z siłownikiem STA. Wyżej wymienione siłowniki należy podłączyć do regulatora temperatury RDG. Podłączenie zaworów ze sterownikiem powinno być wykonane za pomocą przewodu dwużyłowego, wg schematu elektrycznego. Siłowniki należy połączyć równolegle.

 • Jakiej długości powinien być grzejnik kanałowy umieszczony pod oknem lub drzwiami tarasowymi?

  Zaleca się, aby długość grzejnika kanałowego (VK) była równa lub większa od długości powierzchni przezroczystej.