• Grzejnik kanałowy
  • Ogrzewanie kanałowe
  • 1
  • 2
Telefon: +48 814 408 330
E-mail: info@v-k.pl

Technologia

Dobór grzejników konwektorowych zalecany jest przy udziale projektantów za pomocą programów komputerowych do wspomagania projektowania instalacji C.O. Poprawnie wykonany projekt techniczny zapewnia optymalny dobór wielkości grzejników i innych urządzeń, prawidłowe wykonanie oraz wyregulowanie hydrauliczne instalacji grzewczej, co ma wpływ na późniejszą bezawaryjną i oszczędną eksploatację.

Grzejniki Verano posiadają wymagane obowiązującymi w Unii Europejskiej przepisami dokumenty:

  • aprobata techniczna i deklaracja właściwości użytkowych z normą EN 442 oraz EN 16430 w zakresie produkcji,
  • Atest higieniczny PZH.