• Grzejnik kanałowy
  • Ogrzewanie kanałowe
  • 1
  • 2

Certyfikaty i atesty grzejników i klimakonwektorów

Certyfikat ciśnienia grzejników Verano 10bar

Certyfikat ciśnienia grzejników Verano 10barNajnowsze wyniki badań, przeprowadzone zgodnie z normą EN 442-1, dowiodły, że dopuszczalne ciśnienie robocze dla grzejników Verano konwektor wynosi 1,0 MPa (10 atmosfer).

Wyniki pomiarów w Czeskim Instytucie Akredytacji w Pradze wykazały, że grzejniki Verano konwektor pozytywnie przeszły próby ciśnienia odpowiadającego 17 atmosferom (1,7 MPa).

Ze względu na bardzo wysokie ciśnienie, jakiemu zostały poddane grzejniki Verano mogą współpracować z każdym typem instalacji.

Certyfikat ciśnienia grzejników Verano konwektor 10bar

Certyfikaty


Deklaracje

DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DOP) I OZNAKOWANIE CE

Atest higieniczny grzejników fasadowych Verano konwektor

Atest higieniczny grzejników Verano Wydany przez Narodowy Instytut zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

Wyrób: Grzejniki fasadowe Verano konwektor typ VKF 0 o wysokości 5,5 cm i długości od 70 do 1600 cm

Zawierający: glin, miedź i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do: Instalacji grzewczych w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, biurowych, usługowych, handlowych, hotelowych, sakralnych, sportowych i służb zdrowia.

Atest higieniczny grzejników Verano konwektor


Atest higieniczny grzejników Verano konwektor

Atest higieniczny grzejników Verano Wydany przez Narodowy Instytut zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

Wyrób: Grzejniki wodne centralnego ogrzewania VERANO KONWEKTOR: stojące i naścienne: typ Clasic 12, Clasic 22, Grande 14, Grande 23 i Grande 24; naścienne Quatro 42; dekoracyjne: Clasic DECO 22, Grande DECO 23, Quatro DECO 42, oraz kanałowe VK15 i VKN5

Zawierający: glin, miedź i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do: montażu w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, biurowych, usługowych, handlowych, hotelowych, sakralnych, sportowych, służb zdrowia i innych o normalnej wilgotności, w których nie występuje oddziaływanie środowiska korozyjnego.

Atest higieniczny grzejników Verano konwektor


Atest higieniczny klimakonwektora CVK Verano konwektor

Atest klimakonwektor podłogowy Verano typ CVK Wydany przez Narodowy Instytut zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

Wyrób: Klimakonwektor podłogowy Verano konwektor typ CVK

Zawierający: aluminium, stal, miedź i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do: Stosowania w instalacjach grzewczych i chłodniczych w budynkach mieszkalnych, biurowych, usługowych, handlowych, hotelowych, sakralnych, sportowych, służby zdrowia (pomieszczenia administracyjne i techniczne)

Atest higieniczny klimakonwektora CVK Verano


Zaświadczenie "Produkt z Atestem"

Zaświedczenie Produkt z Atestem Verano Wydany przez Narodowy Instytut zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

Niniejszy dokument zaświadcza o posiadaniu przez firmę VERANO Ryszard Miazga ważnego atestu higienicznego na wyżej wymieniony produkt.

Nazwa produktu:

  1. Grzejniki wodne centralnego ogrzewania VERANO KONWEKTOR: stojące i naścienne: Clasic 12 i 22, Grande 12 i 23; ścienne Quatro 42, kanałowe VK i VKN
  2. Klimakonwektor podłogowy Verano konwektor typ CVK