• Grzejnik kanałowy
  • Ogrzewanie kanałowe
  • 1
  • 2
Telefon: +48 814 408 330
E-mail: info@v-k.pl

Deklaracje Właściwości Użytkowych (DOP)

Atesty

Zaświadczenie "Produkt z Atestem"

Zaświedczenie Produkt z Atestem Verano Wydany przez Narodowy Instytut zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

Niniejszy dokument zaświadcza o posiadaniu przez firmę VERANO Ryszard Miazga ważnego atestu higienicznego na wyżej wymieniony produkt.

Nazwa produktu:

  1. Grzejniki wodne centralnego ogrzewania VERANO KONWEKTOR: stojące i naścienne: Clasic 12 i 22, Grande 12 i 23; ścienne Quatro 42, kanałowe VK i VKN
  2. Klimakonwektor podłogowy Verano konwektor typ CVK

Certyfikat ciśnienia

Certyfikat ciśnienia grzejników Verano 10bar

Certyfikat ciśnienia grzejników Verano 10bar

Najnowsze wyniki badań, przeprowadzone zgodnie z normą EN 442-1, dowiodły, że dopuszczalne ciśnienie robocze dla grzejników Verano konwektor wynosi 1,0 MPa (10 atmosfer).

Wyniki pomiarów w Czeskim Instytucie Akredytacji w Pradze wykazały, że grzejniki Verano konwektor pozytywnie przeszły próby ciśnienia odpowiadającego 17 atmosferom (1,7 MPa).

Ze względu na bardzo wysokie ciśnienie, jakiemu zostały poddane grzejniki Verano mogą współpracować z każdym typem instalacji.

Certyfikat ciśnienia grzejników Verano konwektor 10bar