telefon: +48 814 408 330

e-mail: info@v-k.pl

wybierz język

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW VERANO GLOBAL SP. Z O.O.


Kto jest administratorem danych osobowych
Administratorem Waszych danych osobowych jest VERANO GLOBAL Sp. z o.o. w Lublinie, ul. Vetterów 7a, 20 – 277 Lublin.


Z kim możecie się skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Waszych danych osobowych
Administrator wyznaczył specjalną osobę – Inspektora Ochrony Danych, który udziela szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Waszych danych osobowych. Aby się z nim skontaktować należy napisać na adres email: iod@pcat.pl lub wysłać list na adres siedziby administratora.


Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe w celu:

 • wykonania umowy (na podstawie art. 6 lit. b RODO);
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności w zakresie prowadzenia rachunkowości i dokonywania rozliczeń podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Komu możemy udostępnić Wasze dane
Abyśmy mogli realizować swoje zadania, Wasze dane osobowe możemy przekazać:

 • firmom świadczącym usługi wsparcia IT firmy oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
 • firmom kurierskim współpracującym z administratorem.


Przez jaki czas będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe
Wasze dane osobowe będziemy przechowywać:

 • przez okres obowiązywania umowy,
 • przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych.


Czy musicie nam podać swoje dane osobowe
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.


Jakie przysługują Wam prawa
Ponieważ przetwarzamy Wasze dane osobowe macie prawo do:

 • dostępu do Waszych danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania tych danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważycie, że są niekompletne;
 • ograniczenia przetwarzania danych np. jeżeli zauważycie, że Wasze dane osobowe są nieprawidłowe, do czasu sprawdzenia ich prawidłowości – na okres pozwalający nam to sprawdzić;
 • sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w przypadkach, gdy macie do tego prawo.


Prawo wniesienia skargi
Jeśli uznacie, że przetwarzamy Wasze dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Wasze dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas automatycznie, ale nie będziemy ich profilować.


Klauzule i procedury

Newsletter

Wpisz swojego e-maila i bądź na bieżąco z aktualnościami.