telefon: +48 814 408 330

e-mail: info@v-k.pl

wybierz język
Aktualności
19.01.2023

Myślimy Ekologicznie

Jesteśmy firmą przyjazną środowisku naturalnemu i dbamy o ekologię w procesie produkcyjnym. Głównym celem naszej firmy jest zbudowanie wiodącej pozycji na innowacyjnym rynku ogrzewania pomieszczeń, a sprawdzona badaniami naukowymi ekonomika ogrzewania naszym systemem przynosi oszczędności do 20% energii potrzebnej do ogrzewania. Dzięki temu wpływamy na ochronę środowiska naturalnego i redukcję emisji gazów odpowiedzialnych za efekt cieplarniany. Spełniamy najsurowsze ekologiczne normy, zarówno na etapie produkcji jak i późniejszego użytkowania grzejników. Techologie i urządzenia które stosujemy spełniają szereg wymogów o których mowa w art. 143 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627).

PRODUKCJA (TECHNOLOGIA) BEZODPADOWA LUB MAŁOODPADOWA

Wielkość poszczególnych elementów obudowy grzejników została tak zaplanowana, aby ilość powstających odpadów była praktycznie równa zeru. Podobną zasadę zastosowano przy opracowaniu aluminiowych elementów wymiennika. Jedynym odpadem powstającym podczas produkcji lamelek jest odpad o średnicy 10mm (przykład: przy produkcji lamelki o powierzchni 166,53 cm2 powstaje odpad w ilości 1,57 cm2, co stanowi 0,94%).

WYKORZYSTANIE EKOLOGICZNYCH SUROWCÓW PRZY PRODUKCJI

Przy produkcji grzejników stosujemy blachę o śladowych zanieczyszczeniach tłuszczu, co pozwala na niestosowanie kąpieli odtłuszczającej i fosforanowania żelazowego, które to procesy oddziaływają negatywnie na środowisko. Kolejnym przykładem jest farba proszkowa poliestrowo-epoksydowa wykorzystywana w procesie lakierowania grzejników. Farba ta jest wyrobem ekologicznym i nie zawiera żadnych organicznych rozpuszczalników, a podczas jej aplikacji nie uwalniają się żadne szkodliwe substancje.

NOWOCZESNA I EKOLOGICZNA LAKIERNIA PROSZKOWA

Stosujemy najbardziej czysty ekologicznie proces pokrywania elementów farbami proszkowymi. Malowanie proszkowe jest techniką przyjazną dla środowiska, gdyż wykorzystywane tu materiały malarskie nie zawierają substancji lotnych (rozpuszczalników). Pokrywanie elementów ocynkowanych farbą proszkową przeprowadzane jest w kabinie lakierniczej, w której nieosadzona farba zostaje odzyskana poprzez zastosowanie systemów filtrów, dzięki którym wykorzystanie farby mieścić się w granicach 99%.

Newsletter

Wpisz swojego e-maila i bądź na bieżąco z aktualnościami.