telefon: +48 814 408 330

e-mail: info@v-k.pl

wybierz język

VWT / VWH / VWE Rekuperatory serii VW

Wentylacja
Czas realizacji: Do 21 Dni

VWT / VWH / VWE Rekuperatory serii VW

  • Nowoczesna obudowa z EPP
  • Odzysk temperatury oraz wilgoci*
  • Energooszczędne wentylatory EC
  • Innowacyjny system przeciwzamrożeniowy
  • Podwójna filtracja powietrza nawiewanego

Sprawdź możliwości konfiguracji produktu

Budowa rekuperatora

Szerokość: 1110 mm

Wysokość: 656 mm

Głębokość: 728 mm

Opis produktu

Budynki wymagają coraz to niższego wskaźnika na zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Od stycznia 2021 r. budynki mieszkalne i zamieszkania zbiorowego czeka kolejna zmiana przepisów i wymogów. Aby spełnić powyższe wymagania obowiązkowa stanie się wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Dlatego, w przypadku nowo projektowanych budynków, tak istotne jest zaplanowanie systemu wentylacji mechanicznej już teraz.

Najważniejszym elementem systemu wentylacji jest rekuperator, czyli centrala wentylacyjna wymuszająca wymianę powietrza pomiędzy środowiskiem wewnętrznym a zewnętrznym oraz umożliwiająca odzysk ciepła z powietrza usuwanego.

Prawidłowo zaprojektowany system wentylacji m.in.:

• ogranicza straty ciepła na wentylację, tj. energię potrzebną na ogrzanie zewnętrznego, zimnego powietrza w okresie zimy,
• zapewnia wysoką jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń, dzięki czemu wyeliminowane zostaną alergeny znajdujące się w powietrzu (roztocza, bakterie, wirusy) wpływające na zdrowie użytkowników,
• zapewnia niezmienną w czasie i warunkach ilość powietrza nawiewanego i usuwanego z pomieszczenia.

Rekuperator freshAIR+ serii VW są idealne do zastosowania na poddaszu budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych. Obudowa wykonana z ekstrudowanego polipropylenu (EPP) o grubości 40 mm zapewnia optymalną izolację termiczną i akustyczną. Kompaktowe centrale wentylacyjne wyposażone są w system dwustopniowej filtracji, opcjonalną nagrzewnicę lub chłodnicę oraz wymiennik temperaturowy, hybrydowy lub entalpiczny. Zastosowany w standardzie system stałego wydatku CF (z ang. Constant Flow) ułatwia regulację instalacji oraz gwarantuje stały przepływ powietrza niezależnie od warunków atmosferycznych lub stopnia zabrudzenia filtrów.

Wyposażenie

Standardowe:
• wymienik temperaturowy, wymiennik entalpiczny lub wymiennik hybrydowy*,
• wbudowana wtórna nagrzewnica lub wbudowana chłodnica wodna*,
• energooszczędne wentylatory EC z funkcją Constant Flow,
• dwustopniowa filtracja powietrza przez filtry:
• filrt wstępny ePM10 60% (x2)
• filtr antysmogowy ePM1 55%
• automatyczny bypass,
• nowoczesny system przeciwzamrożeniowy,
• wbudowana nagrzewnica wstępna PTC,
• króciec przyłączeniowy skroplin,
• system dezynfekcji lampami UV,
• sterownik z modułem WiFi,
• monochromatyczny, wbudowany w centralę panel dotykowy lub kolorowy, naścienny panel dotykowy*,
• czujnik wilgotności lub czujnik wilgotności wraz z naściennym czujnikiem jakości powietrza*.

* – W zależności od wybranego modelu centrali, patrz tabela.

Dodatkowe:
• zestaw wsporników do montażu urządzenia na ścianie,
• zestaw wsporników do montażu urządzenia pod sufitem,
• zestaw wsporników do montażu urządzenia na podłodze,
• nypel z uszczelką Ø 200 mm,
• zestaw filtrów (3 szt. filtrów),
• lampa UV (2 szt.),
• syfon,
• siłownik przepustnicy ze sprężyną powrotną,
• kabel grzejny z termostatem do podgrzewu odpływu skroplin.

Najważniejsze cechy

Odzysk temperatury oraz wilgoci *

Dostępne modele serii VW: VWT, VWH oraz VWE różnią się zastosowaną metodą odzysku ciepła. Wymiennik ciepła to centralny element centrali wentylacyjnej, który umożliwia odzysk ciepła z powietrza usuwanego do powietrza nawiewanego. Klasycznie stosowane wymienniki temperaturowe (centrala VWT) pozwalają na odzysk ciepła jawnego, który zależy wyłącznie od różnicy temperatur pomiędzy zbilansowanymi strumieniami powietrza.
Wymienniki hybrydowy oraz entalpiczny różnią się od siebie stopniem odzysku wilgoci z powietrza usuwanego.

Odzysk wilgoci niesie ze sobą podwójne korzyści:
• Odzysk ciepła całkowitego (w tym energii zawartej w parze wodnej)
• Nawilżenie powietrza nawiewanego zimą do pomieszczeń

Nawiewanie suchego powietrza do pomieszczeń skutkuje spadkiem komfortu (kaszel, odczuwanie suchości w gardle, podrażnienie oczu) oraz wpływa na unoszenie się kurzu w pomieszczeniach.

* Nie dotyczy rekuperatora VWT. Wymienniki hybrydowe (centrala VWH) oraz entalpiczne (centrala VWE), dzięki specjalnej membranie, pozwalają także na odzysk wilgoci.

Automatyczny bypass

Bypass to wbudowany w rekuperator dodatkowy kanał, który pozwala strumieniowi powietrza czerpanego na ominięcie układu odzysku ciepła. W okresie przejściowym i zimowym, rekuperator pozwala na odzysk ciepła z powietrza usuwanego z pomieszczeń. Latem, gdy temperatura powietrza zewnętrznego w godzinach wieczornych i nocnych jest niższa niż w pomieszczeniach, układ odzysku ciepła może zostać pominięty. Dzięki temu temperatura powietrza w domu zostanie obniżona bez wykorzystania instalacji klimatyzacji.

Podwójna filtracja powietrza nawiewanego

Wspólnie z Katedrą Jakości Powietrza Wewnętrznego i Zewnętrznego Politechniki Lubelskiej został opracowany i przebadany system filtracji powietrza nawiewanego, zapewniający skuteczność dezynfekcji powietrza min. 70% dla trzech szczepów bakterii (Micrococcus luteus, Pseudomonas fluorescens, Bacillus subtilis)*.
Zastosowany filtr wstępny ePM10 (60%) pozwala na odsianie gruboziarnistych pyłów unoszących się w powietrzu, a filtr antysmogowy ePM1 (55%) odsiewa najdrobniejszy pył o średnicy mniejszej niż 1 μm: wirusy, bakterie, nanocząstki, sadza.
Szybka kontrola oraz wymiana filtrów w centralach serii VW jest możliwa po wyjęciu zaślepek w bocznej pokrywie urządzenia.

* Raport z badań nr 140/NN/2017 – Pomiar skuteczności dezynfekcji modułów UV

Wysoka sprawność energetyczna

Wentylatory z silnikami EC zostały dopasowane do strumieni powietrza występujących w każdym z rekuperatorów, dzięki czemu ich punkt pracy znajduje się w obszarze wysokiej sprawności. Połączenie ich z dedykowanym sterownikiem oraz różnymi dostępnymi czujnikami pozwoliło na osiągnięcie klasy sprawności energetycznej dla poszczególnych modeli na poziomie A.

Energooszczędne wentylatory EC

Zastosowane wentylatory z silnikami EC charakteryzują się wysoką sprawnością i niskim zużyciem energii w całym zakresie pracy. Nowoczesna, kompaktowa konstrukcja pozwala na ograniczenie wydzielania ciepła, redukcję drgań silnika oraz wpływa na wydłużenie żywotności urządzenia. Sygnał sterujący 0-10 V umożliwia płynną regulację pracy wentylatorów.

Constant Flow

Stała wielkość przepływu niezależnie od stopnia zabrudzenia filtrów Wentylatory zastosowane w centralach serii VW charakteryzują się wbudowaną funkcją Constant Flow, dzięki czemu zadany przez użytkownika przepływ jest utrzymywany mimo zmian oporów ciśnienia w instalacji spowodowanych np. zabrudzeniem filtrów powietrza. Wyrównanie strumieni powietrza nawiewanego i usuwanego zapewnia najwyższą sprawność odzysku ciepła. Regulacja strumienia powietrza polega na zadaniu oczekiwanej przez nas wartości – nie ma potrzeby wyznaczania punktu pracy na podstawie obliczeń dla wykonanej instalacji wentylacji.

Innowacyjny system przeciwzamrożeniowy

Para wodna zawarta w powietrzu usuwanym ochładza się i skrapla na lamelach wymiennika ciepła. Gdy temperatura powietrza kierowanego do wyrzutni spada poniżej 0°C, pomiędzy lamelami dochodzi do zamarzania kondensatu. Na zamarzanie szczególnie podatne są wymienniki temperaturowe – w przypadku pozostałych typów, ze względu na odzysk wilgoci, ilość kondensatu jest znacznie mniejsza. Opracowany na potrzeby central freshAIR+ system przeciwzamrożeniowy łączy w sobie automatyczne ogrzewanie wymiennika ciepła, wstępne ogrzanie strumienia powietrza oraz (w przypadku bardzo niskich temperatur zewnętrznych) modyfikację zadanych strumieni powietrza.

Dlaczego system przeciwzamrożeniowy jest tak ważny?

Badania prowadzone nad zasadnością stosowania systemów przeciwzamrożeniowych potwierdziły zamarzanie temperaturowych wymienników ciepła przy temperaturze powietrze zewnętrznego już od 0°C.

Zamarzanie kondensatu na lamelach wymiennika powoduje zatykanie przestrzeni przez które przepływa powietrze, ograniczając przepływ powietrza co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia odzysku ciepła. Dzięki zastosowaniu specjalnie opracowanego systemu przeciwzamrożeniowemu w centralach rekuperacyjnych firmy Verano nie dochodzi do zamarzania wymiennika ciepła.

Demontowalny wymiennik

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, istnieje możliwość demontażu wymiennika ciepła i umyciu go pod bieżącą, ciepłą wodą. Jednakże jest to jest zalecane przez producenta tylko w szczególnych przypadkach- wymiennik ciepła jest chroniony przed zabrudzeniami z zewnątrz oraz zabrudzeniami z pomieszczeń przez 2- stopniowy układ filtracji.

Wbudowana nagrzewnica wstępna PTC

Zastosowana nagrzewnica wstępna PTC charakteryzuje się stabilną, modułową konstrukcją, niskimi oporami przepływu oraz równomiernym ogrzaniem strumienia powietrza. Zastosowany czujnik temperatury pozwala na ograniczeni zużycia energii oraz zabezpiecza przed przegrzaniem centrali.

Wbudowana nagrzewnica wtórna lub chłodnica *

W trosce o komfort termiczny użytkowników, każda z central może zostać wyposażona w nagrzewnicę wtórną lub chłodnicę z pompką skroplin. Wybór wariantu jest uzależniony od projektu instalacji wentylacji oraz oczekiwań inwestora. Nagrzewnica wtórna może być zasilana przez czynnik instalacji c.o. natomiast do zasilania chłodnicy wymagana jest instalacja wody lodowej. Dodatkowe wyposażenie jest instalowane wewnątrz obudowy centrali – nie ma potrzeby przygotowywania specjalnego odcinka instalacji, dlatego decyzja o zakupie dodatkowego wyposażenia może zostać podjęta już na etapie eksploatacji systemu.

Połączenie z instalacją c.o. lub wody lodowej odbywa się za pomocą przewodów elastycznych zakończonych połśrubunkiem. Układ automatyki umożliwia podpięcie siłowników ON-OFF, trójstawnych lub sterowanych sygnałem 0-10 V. Dodatkowo istnieje możliwość wysterowania pompą obiegową lub sygnałem zezwolenia pracy kotła centralnego ogrzewania lub agregatu wody lodowej za pomocą sterownika centrali. Dedykowane zawory równoważące, trójdrogowe lub czterodrogowe gwarantują uzyskanie zakładanego projektowanego przepływu czynnika grzewczego lub wody lodowej.

*Wbudowana nagrzewnica wtórna lub chłodnica jest dostępna w wybranych modelach centrali

Zdalna obsługa za pomocą komputera lub smartfona

Sterownik został zaprojektowany specjalnie dla rekuperatorów VERANO freshAIR+. W przejrzysty sposób zapewnia dostęp do wszystkich funkcji i ustawień rekuperatorów serii VW. Umożliwia zdalną regulację pracy centrali za pomocą aplikacji webowej, dostępnej w przeglądarce internetowej lub aplikacji na tablety i smartfony dostępnej na systemy Android oraz iOS.

Sterownik pozwala również na zapis danych dotyczących pracy centrali w czasie rzeczywistym. Dane są wykorzystywane podczas przeglądów serwisowych i pozwalają na szybkie wykrycie nieprawidłowości w pracy urządzenia. Sterownik jest dostępny w wersji z wbudowany, monochromatycznym panelem z przyciskami lub w wersji z naściennym, kolorowym panelem dotykowym.

Możliwość podłączenia czujników PM2,5; PM10; CO2; RH *

Do sterownika, oprócz czujników temperatury, można również podłączyć, czujnik wilgotności względnej, czujnik stężenia CO2, czujnik jakości powietrza (PM10 oraz PM2.5).

Możliwość podłączenia czujników PM2,5; PM10; CO2; RH *

Istnieje możliwość sterowania pompą obiegu glikolowego, gruntowego wymiennika ciepła, który doprowadza ogrzany w gruncie czynnik do lamelowego wymiennika ciepła zlokalizowanego na kanale czerpnym.

Nowoczesna obudowa wykonana z EPP

Obudowy rekuperatorów zostały wykonane ze spienionego polipropylenu, który stanowi konstrukcję poszczególnych elementów rekuperatora. Proces produkcji podlega restrykcyjnym wymogom i jest realizowany zgodnie z systemem zarządzenia jakością ISO IATF 16949 i ISO 9001 oraz systemem zarządzania środowiskowego ISO 14001. Materiał z którego wykonano obudowy w 100% podlega recyklingowi.

Wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna

Wykorzystanie spienionego polipropylenu o grubości 40 mm zapewnia doskonałą izolację termiczną i akustyczną urządzenia.

Lekka konstrukcja obudowy

Dopasowane części, wykonane za pomocą form wtryskowych, gwarantują szczelność nieosiągalną przez klasyczne blaszane obudowy, ponadto struktura materiału gwarantuje niewielki ciężar urządzenia. Istnieje również możliwość wykonania rekuperatora z obudową całkowicie pokrytą blachą stalową.

Zapytaj o produkt

    Newsletter

    Wpisz swojego e-maila i bądź na bieżąco z aktualnościami.