• Ogrzewanie kanałowe
  • Grzejnik kanałowy
  • 1
  • 2
Telefon: +48 814 408 330
E-mail: info@v-k.pl

Nowy program Wentyle

Program Wentyle

Darmowy program Wentyle, to nowy aplikacja, która wspomaga tworzenie instalacji wentylacyjnych oraz wprowadzanie do nich zmian, dodatkowo automatycznie tworzy zestawienie użytych elementów. Jest to rozwiązanie dedykowane dla programów AutoCAD'a/IntelliCAD'a. Aplikacja posiada bazy klimakonwektorów CVK2P, CVK4P, grzejników kanałowych VKN5P z dolotem świeżego powietrza oraz bazę rekuperatorów firmy Verano.

Więcej informacji w zakładce Dla Projektantów