• Ogrzewanie kanałowe
  • Grzejnik kanałowy
  • 1
  • 2
Telefon: +48 814 408 330
E-mail: info@v-k.pl

Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

Grzejniki kanałowe ze względu na swoją prostotę, elegancje i estetykę wykonania są montowane w różnego rodzaju inwestycjach. Tym razem zostały zamontowane w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Wnętrza ogrzewać będą grzejniki kanałowe VKN5 z wentylatorem.

Jest to pierwsze w Polsce muzeum, w którym głównymi bohaterami będą pracownicy huty. Na wystawie znajdą się bowiem również filmy, w których byli hutnicy i hutniczki opowiedzą o swojej pracy.

Inwestycja jest częścią projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska”. Budynek został zmodernizowany i rozbudowany tak, by zwiększyć powierzchnie i pomieścić zarówno nowoczesne przestrzenie wystawowe wraz z multimedialną ekspozycją stałą, salę ekspozycji czasowych, wystawę malarstwa, sale wielofunkcyjne, szkoleniowe oraz niezbędne zaplecze muzealne i administracyjne.

Muzeum Hutnictwa

Muzeum Hutnictwa

Muzeum Hutnictwa

Muzeum Hutnictwa

Muzeum Hutnictwa

Muzeum Hutnictwa

Muzeum Hutnictwa

Muzeum Hutnictwa

Muzeum Hutnictwa

Muzeum Hutnictwa

Muzeum Hutnictwa

Muzeum Hutnictwa

Muzeum Hutnictwa

Muzeum Hutnictwa

Muzeum Hutnictwa

Muzeum Hutnictwa

Muzeum Hutnictwa

Muzeum Hutnictwa

Muzeum Hutnictwa