telefon: +48 814 408 330

e-mail: info@v-k.pl

wybierz język
Porady
19.01.2023

Bezpieczeństwo i komfort

Według sprawozdania z badań nr 203/04/LA przeprowadzonych dla konwektora Verano-konwektor® w Instytucie Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu, przy parametrach czynnika grzejnego 85/75/20°C, temperatura powietrza na wysokości 50 mm nad środkiem wylotu kanału konwekcyjnego wynosi 54,6°C. Również temperatura dotykowa powierzchni grzejnika jest niska (ok. 40-55°C) przy temperaturze zasilania 75°C. A więc są to urządzenia bezpieczne, ponieważ użytkownik nie ma bezpośredniego kontaktu z gorącym wymiennikiem.


W pomieszczeniu z ogrzewaniem konwekcyjnym powietrze w pobliżu konwektora nie jest przegrzewane, jak to ma miejsce w przypadku innych grzejników. Jest to spowodowane niewielkim udziałem ciepła oddawanego przez promieniowanie. Tak więc w pobliżu grzejnika Verano konwektor nie występuje nieprzyjemne uczucie gorąca, negatywnie wpływającego na samopoczucie użytkowników. Konwektory jako niskotemperaturowe ogrzewają powietrze niską temperaturą swojej powierzchni nawet przy temperaturze zasilania 95°C.


Dzięki zasadom przekazywania ciepła na drodze konwekcji Verano konwektor zapewnia równomierny rozkład temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu i naturalną cyrkulację powietrza, co wpływa na komfort mieszkańców. Ponieważ dwutlenek węgla (CO2) wydychany z płuc jest cięższy, lokuje się warstwami w dolnej części pomieszczenia i wpływa bardzo niekorzystnie na zdrowie ludzi podczas snu lub monotonnej pracy przy biurku. Konwekcyjny ruch mas powietrza wpływa na jego homogenizację (eliminowanie stref powietrza zawierającego wydychany CO2).


Jest to jedyny grzejnik rozbieralny i łatwy do utrzymania w czystości.

Ekonomika eksploatacji ogrzewań z zastosowaniem grzejników Verano konwektor

Prawidłowa i szybka regulacja temperatury w pomieszczeniu zależy od bezwładności cieplnej układu, w skład której wchodzi masa krążącego czynnika grzewczego (np. woda) oraz masa samych grzejników. Grzejniki Verano konwektor charakteryzują się małą pojemnością wodną. Typowy grzejnik naścienny (600×1080) o mocy 1226 W ma pojemność zaledwie 0,61 dm3. Natomiast odpowiednik rynkowy – np. grzejnik stalowy płytowy 22°C 600/1000 mieści w sobie aż 7 dm3 wody. Ze względu na małą pojemność wodną konwektory Verano konwektor charakteryzują się niewielką bezwładnością. Natomiast mała bezwładność oznacza szybszą reakcję na zmiany parametrów czynnika grzewczego i wahania temperatury w pomieszczeniu. Mała bezwładność powoduje większą dynamikę i poprawia ekonomikę pracy instalacji centralnego ogrzewania podczas eksploatacji. Zapewnia również szybszy rozruch układu grzewczego. Ponadto nie powodują nadmiernego i zbędnego przegrzewania pomieszczeń.


Efekt szybkiego nagrzewania przy niedużym koszcie energetycznym jest niezwykle istotny w okresie przejściowym (wiosna i jesień), kiedy chcemy szybko uzyskać podwyższenie temperatury o kilka stopni w pomieszczeniu. W instalacji z mniejszą pojemnością ogrzewamy mniejszą ilość wody co jest czaso- i energooszczędne. Konwektor osiąga większą moc przy wyższych temperaturach wody zasilającej. Jednak wyższa temperatura zasilania nie wpływa na wysokie zużycie energii przez instalację grzewczą. W instalacji z małą pojemnością wodną, podgrzanie wody o kilka stopni lub utrzymanie już osiągniętej temperatury jest łatwe.


W instalacji z konwektorami najłatwiej wykorzystać ciepło od nasłonecznienia lub od takich urządzeń jak piekarnik czy kuchenka. Zawór termostatyczny zmniejsza dopływ wody do grzejnika, kiedy do pomieszczenia dostarczane jest dodatkowe ciepło np. od słońca. Reakcja układu jest natychmiastowa. Według badań przeprowadzonych między innymi w University of Portsmouth Wielkiej Brytanii, instalacja z grzejnikami konwektorowymi redukuje koszty ogrzewania nawet o 20% w porównaniu do instalacji z grzejnikami płytowymi. W przypadku grzejników o dużej pojemności wodnej reakcja jest zdecydowanie wolniejsza. Wynika to z faktu, że nie można powstrzymać oddawania ciepła przez czynnik grzewczy zamknięty w grzejniku i nagrzaną obudowę. Im większa waga grzejnika i większa pojemność wodna, tym większa ilość ciepła zostanie oddana niepotrzebnie, zakłócając jednocześnie warunki komfortu.

Newsletter

Wpisz swojego e-maila i bądź na bieżąco z aktualnościami.