telefon: +48 814 408 330

e-mail: info@v-k.pl

wybierz język
Porady
19.01.2023

Konwekcja i promieniowanie

CIEPŁO DOSKONAŁE

W zależności od rodzaju grzejnika, ciepło może być przekazywane przez konwekcję lub promieniowanie.


Promieniowanie ciepła polega na tym, że ciało o wyższej temperaturze (tu grzejnik) emituje ciepło w postaci fal elektromagnetycznych, a ciała chłodniejsze (ściany, meble i inne sprzęty w pomieszczeniu) pochłaniają je i w ten sposób podwyższają swoją temperaturę. Ilość ciepła emitowanego z jednostki powierzchni grzejnika zależy od temperatury i rodzaju jego powierzchni. Im grzejnik ma wyższą temperaturę, tym wyższą uzyskuje moc cieplną.


Poniższe zdjęcie przedstawia konwekcję w grzejniku kanałowym Verano-konwektor typ VK15.


Natomiast zjawisko konwekcji naturalnej polega na tym, że miedziano – aluminiowy wymiennik grzejnika odbiera ciepło od czynnika grzejnego przepływającego przez wężownicę. Następnie powietrze stykając się z gorącym wymiennikiem nagrzewa się. Ponieważ ciepłe powietrze jest lżejsze od zimnego (ma mniejszą gęstość) unosi się do góry. Podgrzane powietrze przepływając przez grzejnik tworzy podciśnienie i powoduje zasysanie nowej jego partii.


Grzejniki konwektorowe Verano oddają ciepło również na zasadzie konwekcji wymuszonej, gdzie dynamika przepływu powietrza zwiększona jest poprzez zastosowanie energooszczędnych, cichych i wydajnych wentylatorów DC z silnikiem EC.


W każdym systemie ogrzewczym występuje konwekcja oraz promieniowanie. Ich udział w ogólnej ilości oddawanego ciepła jest różny w zależności od zastosowanego systemu ogrzewania. W konwektorach procentowy udział konwekcji wynosi blisko 100%.


W pomieszczeniu z ogrzewaniem konwekcyjnym powietrze w pobliżu grzejnika konwektorowego nie jest przegrzewane, jak to ma miejsce w przypadku innych grzejników. Jest to spowodowane niewielkim udziałem ciepła oddawanego przez promieniowanie. Tak więc w pobliżu grzejnika Verano nie występuje nieprzyjemne uczucie gorąca, negatywnie wpływającego na samopoczucie użytkowników.


Dzięki zasadom przekazywania ciepła na drodze konwekcji grzejniki Verano zapewniają równomierny rozkład temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu i naturalną cyrkulację powietrza, co wpływa na komfort mieszkańców. Ponieważ dwutlenek węgla (CO2) wydychany z płuc jest cięższy od powietrza, lokuje się warstwami w dolnej części pomieszczenia i wpływa bardzo niekorzystnie na zdrowie ludzi podczas snu lub monotonnej pracy przy biurku. Konwekcyjny ruch mas powietrza wpływa na jego homogenizację (eliminowanie stref powietrza zawierającego wydychany CO2).


Grzejniki konwektorowe produkowane przez firmę Verano w ostatnich latach przeszły szereg innowacji, prowadzących do zwiększenia wydajności i dostosowania grzejników do współczesnych potrzeb. Miniaturyzacja wymiennika grzejnika, optymalizacja parametrów geometrycznych oraz możliwość komfortowego sterowania grzejnikami kanałowymi Verano, pozwoliła stworzyć inteligentny produkt współpracujący z nowoczesnymi systemami grzewczymi.

Newsletter

Wpisz swojego e-maila i bądź na bieżąco z aktualnościami.