• Grzejnik kanałowy
  • Ogrzewanie kanałowe
  • 1
  • 2
Telefon: +48 814 408 330
E-mail: info@v-k.pl

Dyrektywa europejska

Metodologię obliczania wskaźników charakterystyki energetycznej budynków reguluje Dyrektywa Europejska 2002/91/WE. Niniejsza dyrektywa przewiduje wprowadzenie standardu energetycznego oraz certyfikatu budynku, a także określenie jego klasy energetycznej.

Wymagania zawarte w dyrektywie dotyczyć będą nowo wznoszonych, wynajmowanych i sprzedawanych oraz poddanych gruntownej modernizacji budynków i lokali mieszkalnych oraz budynków zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Zgodnie z zaleceniem dyrektywy europejskiej, zarówno w momencie ubiegania się o pozwolenie na budowę, sprzedaży czy wynajmu budynku, wystąpi konieczność przedstawienia jego certyfikatu energetycznego. Certyfikat ten powinien charakteryzować aktualną efektywność budynku z punktu widzenia zużycia energii, a także monitoring klimatu wewnętrznego.

Niewątpliwie jakość budynku wzrośnie, gdy nastąpi podwyższenie sprawności cieplnej systemu grzewczego, a co się z tym wiąże obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynku.

Energooszczędne systemy grzewcze powinny charakteryzować się wysoko wydajnymi odbiornikami energii cieplnej, małą masą nośnika energii oraz możliwością ich miejscowej regulacji. Nowoczesne instalacje c.o. powinny być wykonane z zastosowaniem grzejników o zmniejszonej bezwładności cieplnej i pojemności wodnej, które cechują się szybką reakcją na zmianę warunków pracy i zapewniają szybki rozruch instalacji.

Grzejnikami takimi są z pewnością grzejniki Verano-konwektor® firmy VERANO.