• 1
  • 2
Telefon: +48 814 408 330
E-mail: info@v-k.pl

Nowoczesna siedziba policji w Guelph / Kanada

Renowacja siedziby policji w Gueph to odpowiedź na rosnące potrzeby społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa, a także poprawa jakości pracy policji. Historia policji w tym mieście sięga 1859. Obecna siedziba powstała w 1959 roku, a w 1989 roku nastąpiła jej rozbudowa o skrzydło zachodnie. Obecna renowacja to największa tego typu inwestycja dotycząca siedziby policji Guelph.

Przeprowadzony remont zwiększy powierzchnie siedziby do 154 000 stóp kwadratowych, a całkowita wartość inwestycji wynosi ok. 34 mln dolarów. Zakres prac obejmuje renowacje istniejącego budynku oraz dodanie dwóch dodatkowych skrzydeł dla ponad 300 pracowników policji w Guelph.

Rozbudowa siedziby była konieczna ze względu na zaspokojenie potrzeb policyjnych oraz mieszkańców miasta. Przeprowadzone prace podnoszą jakość bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewniają odpowiednią przestrzeń do pracy dla pracowników policji, oraz interesantów.

W celu zapewnienia optymalnej temperatury pracownikom policji i interesantom zastosowane będą grzejniki kanałowe Verano. Jest to system grzewczy, który jest doskonale przystosowany do ogrzewania placówek użytku publicznego. Bezawaryjnie i precyzyjnie utrzymuje optymalną temperaturę wnętrza nawet przy bardzo niskich temperaturach na zewnątrz.

Siedziba policji w Guelph