Telefon: +48 814 408 330
E-mail: info@v-k.pl

Zamów drukowany katalog

Katalog COMODO, CALIENTE I STANDARD – grzejniki naścienne i stojące

Katalog COMODO, CALIENTE I STANDARD – grzejniki naścienne i stojące

Katalog VKN – grzejniki kanałowe z wentylatorem

Katalog VKN – grzejniki kanałowe z wentylatorem

Katalog CVK – klimakonwektory dwu- i czterorurowe

Katalog CVK – klimakonwektory dwu- i czterorurowe

Katalog freshAir+

Katalog freshAir+ grzejniki i klimakowektory z doprowdzeniem świeżego powietrza

Cennik produktów

Cennik

Katalogi dostarczymy na adres:

captcha

Informujemy, iż administratorem danych jest VERANO GLOBAL Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Vetterów 7A. Państwa dane przetwarzane będą w celu wykonania umowy na podst. Art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dn. 27.04.2016r. Przetwarzane dane należą do danych zwykłych i obejmują dane niezbędne do realizacji umowy, zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa lub od podmiotu u którego dokonali Państwo zakupu produkowanego przez nas produktu. Odbiorcami Państwa danych mogą być przedsiębiorstwa spedycyjne realizujące na Państwa rzecz usługi transportowe, Poczta Polska oraz firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora. Dane osobowe przechowywane będą przez administratora przez okres niezbędny do wykonania umowy lub w przypadku wystawienia faktury przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego. Państwa dane nie będą poddane podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany (profilowaniu). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku uznania, że Państwa dane są przetwarzane z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niewykonaniem umowy.